امتحان و ارزشیابی

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۶ – نقش و وظیفه دانش آموزان و دانش پژوهان )

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۶ – نقش و وظیفه دانش آموزان و دانش پژوهان )

توضیح این قسمت در دو بخش ارایه می گردد. بخش اول نکاتی که باید قبل از امتحان در نظر گرفته شود و بخش دوم نکاتی که در زمان و هنگام برگزاری امتحان باید مورد توجه قرار گیرد. الف) نکات قابل توجه برای قبل از امتحان : ۱- تقویت روحیه خود با امید به کسب یک
ادامه مطلباضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۵- نقش و وظیفه دبیران و ستاداجرایی مدارس)

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۵- نقش و وظیفه دبیران و ستاداجرایی مدارس)

مقدمه: ایام امتحانات مهمترین زمان برای دانش آموزان است. در این زمان است که دانش آموز باید دانش خود را در یادگیری دروس نشان داده و حاصل زحمات چند ماهه یا یک ساله خود را دریافت نماید. در این میان زمان برگزاری امتحانات در مدارس و آموزشگاه ها حساس ترین زمان این ایام  برای دانش
ادامه مطلباضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۴- نقش و وظیفه اولیاء در روزهای امتحان)

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۴- نقش و وظیفه اولیاء در روزهای امتحان)

مقدمه : هنگامی که فرد نسبت به کارآمدی، عملکرد، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان و یا در موقعیت هایی که در آن ها مورد ارزشیابی قرار می گیرد، دچار نگرانی، تشویش و تردید شود می توان از اضطراب امتحان سخن گفت…اضطراب، نوعی احساس تعمیم یافته بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم است که با
ادامه مطلباضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۳- پژوهش های انجام شده)

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۳- پژوهش های انجام شده)

ادامه مقاله شماره قبلی: در یک تقسیم بندی کلی می توان علل ایجاد اضطراب امتحان را در دو عنوان علل فردی و علل محیطی(مثل خانواده ، محیط مدرسه و فضای فرهنگی جامعه)دسته بندی نمود. چند تحقیق زیر تحلیل خوبی برای موضوع اضطراب امتحان است: ۱- تشکر (۱۳۷۷) در پژوهش خود دریافت که بین نگرش‌های فرزندپروری
ادامه مطلباضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۲- علل اضطراب امتحان)

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۲- علل اضطراب امتحان)

ادامه مقاله شماره قبلی: اضطراب امتحان علل متعدد و مختلفی دارد که نوع و میزان تاثیر آن برای ایجاد اضطراب در افراد مختلف متفاوت است. در یک جمع بندی می توان فهرست زیر را به عنوان مهمترین علّت های به وجود آوردن و یا تشدید کننده اضطراب امتحان، ارایه نمود: ۱- نداشتن اعتماد به نفس کافی.(
ادامه مطلباضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۱- مقدمه)

اضطراب امتحان ؛ توصیه هایی به دانش آموزان،اولیاء محترم و معلمان گرامی(۱- مقدمه)

( مطلب زیر برگرفته از مقاله منتشر شده توسط اداره مشاوره شهر تهران بوده که در آن ویرایش های لازم و اضافه و کاستن مطلب در متن صورت گرفته است.) در روزهای امتحان ، زمان برای معلمان ، اولیاء و دانش آموزان به نحوه خاصی سپری می شود. این زمان روزهایی است همراه با تلاش، بیم
ادامه مطلبارزشیابی مستمر یا تکوینی / قسمت پنجم : آزمون های عملکردی ؛ ارزشیابــی اصیـل و ارزشیابی سنتـی

ارزشیابی مستمر یا تکوینی /  قسمت پنجم :  آزمون  های عملکردی ؛ ارزشیابــی اصیـل و ارزشیابی سنتـی

ارزشیابی مستمر یا تکوینی / قسمت پنجم : آزمون های عملکردی ؛ ارزشیابــی اصیـل و ارزشیابی سنتـی الف) تعـــــــاریف؛ ۱- ارزشیابی اصیـل: – نوعی از ارزشیابی را که در آن از دانش آموزان خواسته می شود کاری شبیه کارهای روزمره انجام داده و از مهارت ها و اطلاعات ضروری خود بطور بهینه استفاده کنند را
ادامه مطلبارزشیابی مستـــــمر یا تکوینی / قســـمت چهارم : دیـــــــــــدگـــــاه صاحبنظران (۳) ؛ اهداف ارزشیابی « ارزشیابى براى یادگیرى »

ارزشیابی مستـــــمر یا تکوینی / قســـمت چهارم : دیـــــــــــدگـــــاه صاحبنظران (۳) ؛ اهداف ارزشیابی « ارزشیابى براى یادگیرى »

هوالحسیب *عنوان کلی: آموزش **عنوان اصلی: ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ یا تکوینی (Formative assessment) ***عنوان فرعی: دیدگاه صاحبنظران ****عنوان فرعی تر: اهداف ارزشیابی؛ ارزشیابى براى یادگیرى *****ماخذ: Stephen Chappuis and Richard J. Stiggins , Educational Leadership September 2002 ****** متـــرجم: بتول مـوســوی ارزشیابى از کلاس به نحوى که دانش آموزان نیز در آن دخالت د اشته باشند
ادامه مطلبارزشیابی مستـــــمر یا تکوینی / قســـمت ســــــــوم : دیـــــــــــدگـــــاه صاحبنظران (۲) ؛ تعـــــــــــاریــــــف

ارزشیابی مستـــــمر یا تکوینی / قســـمت ســــــــوم : دیـــــــــــدگـــــاه صاحبنظران (۲) ؛ تعـــــــــــاریــــــف

هوالحسیب عنوان کلی: آموزش عنوان اصلی :ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ یا تکوینی (Formative assessment) عنوان فرعی: دیدگاه صاحبنظران عنوان فرعی تر: تعاریف ارزشیابی مستمر ۱-اولین تعریف رسمی ارزشیابی به نام رالف تایلر ثبت شده است وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف های آموزشی مطلوب مورد نظر می داند (
ادامه مطلبارزشیابی مستمر یا تکوینی /قسمت دوم: دیدگاه صاحبنظران (۱)؛هدف وضرورت

ارزشیابی مستمر یا تکوینی /قسمت دوم: دیدگاه صاحبنظران (۱)؛هدف وضرورت

هوالحسیب *عنوان کلی: آموزش **عنوان اصلی :ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ یا تکوینی (Formative assessment) ***عنوان فرعی : دیدگاه صاحبنظران ****عنوان فرعی تر: هدف وضرورت ***** ماخذ: – نوشته: چریل ال اسپالدینگ ” معلمانى که نتوانند براى چند ساعت دانش آموزان را در کلاس درس به هیجان بیاورند و آنانرا در فرایند یادگیرى دخالت دهند، نباید آنجا باشند.
ادامه مطلب