دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای مهر ماه ۹۷

مطالب دفترچه را با حوصله و به دقت بخوانید:

دانلود متن دفترچه »»» دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی برای مهر۹۸

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.